P a m ě ť
d o m á c í h o
v z d ě l á v á n í

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paměť domácího vzdělávání je dokumentační projekt, zahájený v listopadu 2002 a veřejnosti zpřístupněný v únoru 2003. Nyní je týmem Nové Budče, stránek o vzdělávání, nově zpřístupněn i na této adrese. Tupci & ideologové, bránící znovuobnovení legální možnosti věkem dítěte neomezeného domácího vzdělávání v naší zemi, se snaží vytvořit zdání, že domácí vzdělávání je podivné, extremistické, obskurní, případně nové a neověřené. Paměť domácího vzdělávání je naše odpověď na jejich zlovolné lži, které mají zdiskreditovat tento způsob vzdělávání v očích veřejnosti. Domácí vzdělávání neznamená anarchii ani rozklad školství, existuje celá staletí a kdyby bylo nefunkční či neefektivní, dávno by bylo samo zaniklo. Znamenité osobnosti v našem seznamu jsou důkazem toho, že přinejmenším nikomu neškodí. Databáze je průběžně doplňována a zpřesňována.

 

 

 

 

 

 

01

 

Významní Češi, kteří byli v dětství vzděláváni doma

 

02

 

Významní Češi, kteří doma učili své děti nebo byli domácími učiteli

 

03

 

Zahraniční osobnosti, vzdělávané doma

>>>>

 

vstup do databáze

 

 

 

 

 

vše podstatné o domácím vzdělávání čili
ZELENÁ KOSTKA


TUDY (z školní nudy)

 

mikroskop

domácí učitel...

primátor Jan Podlipný

stránky o otázkách vzdělávání a možnostech reformy dnešního z komunismu vycházejícího vzdělávacího systému, přinášející vám tuto databázi