poslední aktualizace

 

04. 05.

 

 

 

01

 

Významní Češi, kteří byli v dětství vzděláváni doma

 

 

 

ONDŘEJ z DUBÉ
?, +1412

vynikajicí právník, nejvyšší zemský sudí, autor spisu Výklad na právo země české

 

 

 

 

SMIL FLAŠKA Z PARDUBIC
cca 1350 ? 1403 u Kutné Hory v boji, jako hejtman čásl. kraje

spisovatel, politik, synovec arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nejvyšší zemský písař

 

 

 

 

HYNEK z PODĚBRAD
1451 1492 Poděbrady

spisovatel a překladatel, kníže minstrberský, syn krále Jiřího z Poděbrad a Johanny z Rožmitálu

vzděláván Martinem Rokycanou

 

 

 

BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ z LOBKOVIC
1461 1510

spisovatel a humanista, myslitel, probošt vyšehradský, zvolený, ale nepotvrzený biskup olomoucký

 

 

 

 

MARTA z BOSKOVIC
? + p. 1514?

nejstarší česká spisovatelka známá jménem (napsala latinsky "Obranu bratří valdenských proti listům dr. Augustina ke králi")

vzdělávána doma;
byla sestrou Ladislava z Boskovic 

 

 

 

ALŽBĚTA WESTONIA
(rovněž Elisabeth Jane Weston)
1582 Londýn 1612 Praha

latinská básnířka anglického původu, žijící od raného dětství až do smrti v Čechách

vzdělávána výhradně doma
(mimochodem: v Atlantidě právě vyšel první český novodobý výbor z její tvorby)

 

 

 

KAREL starší ze ŽEROTÍNA
1564 1636

moravský politik

 

 

 

 

KRYŠTOF HARANT z POLŽIC a BEZDRUŽIC
*1564 +1621

politik, hudebník, cestovatel, vojevůdce a spisovatel

vzděláván doma, pak se stal ve 13 letech pážetem Ferdinanda Tyrolského

 

 

 

BEDŘICH z DONÍNA
1574 1634

autor cestopisu, zemský sudí, královský rada

spolu se sourozenci vzděláván doma jezuitou Velcursiem, ve 13 letech na klementinskou akademii

 

 

 

BOHUSLAV BALBÍN z VORLIČNÉ
1621 Hradec Králové 1688 Praha

historik, vlastivědec a spisovatel

do devátého roku vzděláván u Oty z Oprštorfu na zámku Častolovicích, kam se uchýlila jeho ovdovělá matka; pak studoval v benediktinských a jezuitských klášterních školách

 

 

 

KAŠPAR ze ŠTERNBERKA
1761 1838

botanik, paleontolog a spoluzakladatel Národního muzea

do svých 18 let byl vzděláván doma, především abbé Lambinem a jezuitou Janem Špalkem

 

 

 

MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ
1775 Všeradice 1845
 

spisovatelka, překladatelka, básnířka, autorka kuchařských knih

 

 

 

 

LUDVÍK RITTER z RITTERSBERKA
1809 Praha 1858 Praha

hudebník, skladatel, publicista, vynálezce

 

 

 

 

MARIE EBNEROVÁ z ESCHENBACHU
roz. Marie Dubská z Třebomyslic
1830 Zdislavice 1916 Vídeň

významná česká spisovatelka, píšící německy

 

 

 

 

JAN KŘTITEL KAŠPAR PALACKÝ
1830 Praha 1908 Praha

geograf, biogeograf, univ. profesor, politik a mecenáš

syn Františka Palackého. Byl vzděláván doma, otcem, matkou, a zejména W. W. Tomkem, pozdějším historikem a rektorem UK; do školy začal chodit sextou gymnázia (tedy v cca 16/17 letech)

 

 

 

MARIE ALOISIE PALACKÁ-RIEGEROVÁ

dcera F. Palackého a choť F. L. Riegera, proslulá svou dobročinností

spolu s bratrem byla vzděláváná výhradně doma - svým otcem, W. W. Tomkem, dále Marií Mösnerovou (hra na harfu) a Bedřichem Smetanou (klavír)

 

 

 

KAROLÍNA SVĚTLÁ
vl. jm. Johanna Rottová
1830 Praha 1899 Praha

významná česká spisovatelka

 

SOFIE PODLIPSKÁ

 

 

 

 

 

JINDŘICH JAROSLAV CLAM-MARTINIC
1826 1889

český politik

 

 

 

 

EMANUEL rytíř PURKYNĚ
1831 Vratislav 1882 Praha

botanik a zoolog

vzděláván doma, zejména otcem J. E. Purkyněm, který ho uvedl už jako 8letého do říše přírodozpytu, ale i do kultury a umění; do školy začal chodit tercií gymnázia ve stáří 12 let

 

 

 

VOJTĚCH svob. pán LANNA
1836 1909 

sběratel a mecenáš 

vzděláván doma, v 10 letech privatistou budějovického gymnázia; ve 14 letech přestal být vzděláván domácím učitelem a stal se na svém gymnáziu veřejným žákem, rok nato přešel na obchodní školu 

 

 

 

JULIUS ZEYER
1841 Praha 1901 Praha

český spisovatel

určitou dobu byl vzděláván soukromými učiteli doma, pak s nechutí chodil do školy; apoteózu soukromého domácího vzdělávání a jeho obhajobu vůči škole provedl v románě Jan Maria Plojhar

 

 

 

BERTA ze SUTTERU
roz. Berta Kinská z Vchynic
1843 Praha 1914 Vídeň

pacifistka, nositelka Nobelovy ceny (1905)

 

 

 

 

ZDENĚK FIBICH
*1850 +1900

skladatel

studoval jako privatista na Akademickém gymnáziu ve Vídni

 

 

 

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
1850 Hodonín 1937 Lány

prezident ČSR, profesor FF UK, politik

studoval jako privatista jeden rok v primě německého piaristického gymnázia ve Strážnici

 

 

 

BOHUSLAV BRAUNER
1855 Praha 1935 Praha

významný anorganický chemik, profesor UK, syn Františka Braunera, bratr Zdenky Braunerové

spolu se svým bratrem byl vzděláván doma básníkem Svatoplukem Čechem; v jedenácti letech vstoupil do gymnázia

 

 

 

ZDENKA BRAUNEROVÁ
1862 Praha 1934 Praha

výtvarnice, spisovatelka, dcera českého politika Fr. Braunera a sestra Bohuslava Braunera

Až do vstupu do střední školy (vyšší dívčí škola) byla vzdělávána doma preceptorkou B. Ševčíkovou 

 

 

 

JAROSLAV HAŠEK
1883 Praha 1923 Lipnice

spisovatel

vyučován soukromě doma, do školy šel po roce 1890

 

 

 

VLADISLAV VANČURA
1891 Háj 1942 Praha-Kobylisy

významný spisovatel

vzděláván doma, do školy začal chodit třetím ročníkem obecné školy

 

 

 

HERMANN UNGAR
1893 Boskovice 1929 Praha

moravský spisovatel německého jazyka a židovského původu

vzděláván otcem a částečně i domácího učitelem po většinu věku obecné školy; pak gymnázium v Brně

 

 

 

MELCHIOR VISCHER
1895 Teplice 1975 Berlín

český spisovatel a básník německého jazyka, neprávem zapomenutý

místo obecné školy byl vyučován soukromě doma (na přání otce vleže, pro lepší prokrvení mozku); pak vstoupil do gymnázia

 

 

 

VLADIMÍR VONDRÁČEK
1895 Praha 1978 Praha

profesor psychiatrie na Karlově univerzitě

vzděláván doma, do školy začal chodit čtvrtým ročníkem obecné školy

 

 

 

ZDENĚK KALISTA
1900 Benátky n/J 1982 Praha

historik, literární historik, esejista

primu boleslavského gymnázia studoval jako privatista - vzdělával ho otec

 

 

 

VLADIMÍR NEFF
1909 Praha 1983 Praha

spisovatel

místo první třídy byl vzděláván doma svou matkou

 

 

 

KAREL SCHWARZENBERG
1911 Čimelice 1986 Vídeň

historik, heraldik, bibliotekář, publicista

od dětství až do maturity byli oba bratři vzdělávaní doma, na Akademickém gymnáziu studovali jen jako privatisté

FRANTIŠEK SCHWARZENBERG
1913 Praha 1992 Unzmarkt

diplomat, profesor politologie

 

 

 

OTTO WICHTERLE
1913 Prostějov 1998 Stražisko 

chemik, zakladatel české makromolekulární chemie, vynálezce

vzděláván domácími učiteli, pak vstoupil už v devíti letech do gymnázia

 

 

 

FELIX MARIA DAVÍDEK
1921 Chrlice 1988 Brno

kněz, tajný biskup, organizátor tajných struktur katolické církve v době komunismu, mj. podzemní univerzity; v 50. letech byl 14 let vězněn

místo první třídy obecné školy byl vzděláván doma - matkou (učitelkou hudby), dědečkem (ředitel školy) a chůvou

 

 

 

IVO VODSEĎÁLEK
1931 Praha

spisovatel a výtvarník; roku 1950 spoluzakladatel samizdatové edice Půlnoc  

Po druhé světové válce studoval gymnázium dva roky doma jako privatista

 

 

 

 

 

02

 

Významní Češi, kteří doma učili své děti nebo byli domácími učiteli

 

 

 

TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ze ŠTÍTNÉHO
asi 1333 asi 1402 Praha

myslitel a spisovatel

vzdělával pilně své děti, zejména dceru Anežku

 

 

 

VÁCLAV PÍSECKÝ
*1483 +1511

děkan FF UK, překladatel

domácí učitel Zikmunda, syna Řehoře Hrubého z Jelení

 

 

 

JAN ČEŠKA
?, + 1551 Pardubice

humanista, překladatel a spisovatel, kazatel, děkan pardubický

vzdělával v l. 1490-1500 Jana a Vojtěcha z Pernštejna a mj. pro ně připravil výbor klasických autorů a výbor z díla F. Petrarky

 

 

 

MARTIN ROKYCANA

humanista

vzdělával doma pozdějšího spisovatele Hynka z Poděbrad, syna krále Jiřího z Poděbrad

 

 

 

ŠIMON FAGELLUS zvaný VILLATICUS
1473 Kyšice 1549 Praha

latinský básník a humanista , kanovník svatovítské kapituly, arciděkan litoměřický

preceptor mladého Jindřicha z Rožmberka

 

 

 

PETR GZEL
? + p. 1564

filolog a překladatel, spoluautor slavné české gramatiky

vychovával děti Václava Lomnického v Náměšti (po r. 1530)

 

 

 

JAN HORÁK
1500? +1551

humanista, diplomat, theolog, učitel, děkan filosofické fakulty univerzity v Lipsku, známý protilutherovský polemik

byl vychovatelem a učitelem češtiny a latiny synů českého krále a (později) římského císaře Ferdinanda I.; později byl domácím učitelem u Fuggerů

 

 

 

PETR CODICILLUS Z TULECHOVA
1533 Sedlčany 1589 Praha

profesor řečtiny a matematiky na pražské univerzitě, básník

vzdělával některé Valdštejny

 

 

 

VÍT FLAVIN z ROTTENFELDU
1530? Bydžov 1595 Praha

pražský humanista, dvorský místosudí, velkorysý mecenáš (např. Veleslavína)

vzdělával doma své tři dcery Annu, Anežku a Johanku a účastil se zčásti i vzdělávání svého osiřelého vnuka Jana Kechla z Hollenštejna

 

 

 

MATYÁŠ BORBONIUS Z BORBENHEIMU
1566 Kolínec 1629 Toruň

latinský básník, zemský lékař království českého, pův. 1621 odsouzen k trestu smrti, omilostněn, poté osobní lékař polského krále

vzdělával Jana z Vartenberka

 

 

 

JÁCHYM ONDŘEJ hrabě ŠLIK
1569 1621

politik, účastník defenestrace, člen direktoria, popraven 1621

před rokem 1600 byl preceptorem synů saského kurfiřta

 

 

 

JOSEF DOBROVSKÝ
1753 Ďarmoty 1829 Praha

významný filolog, historik, kněz  

domácí učitel v rodině Nosticů v letech 1776 až 1787 

 

 

 

JAN EVANGELISTA rytíř PURKYNĚ
1787 Libochovice 1869 Praha

významný český biolog, překladatel, jeden z nejpozoruhodnějších Čechů 19. století

působil krátce jako domácí učitel v Uhrách, v Čechách vzdělával např. děti Weitenweberů nebo Hildprandtů (po r. 1810); později sám vzdělával a dával vzdělávat doma syna Emanuela

 

 

 

JOSEF FRANTA ŠUMAVSKÝ
1796 Polenka 1857 Praha

filolog, lexikograf, spisovatel, pedagog

působil jako domácí učitel v různých rodinách, i jako veřejný učitel na různých školách

 

 

 

FRANTIŠEK PALACKÝ
1798 Hodslavice 1876

významný český historik a politik

v l. 1818-23 působil jako domácí učitel v rodinách Zerdahely a Czuzy v Uhrách; později učil německy syna francouzského krále Karla X., jehož dvůr byl v exilu v Praze a vzdělával samozřejmě i své vlastní děti

 

 

 

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ
1799 Strakonice 1852 Praha

básník, filolog, překladatel

působil jako domácí učitel, střídavě v období 1822-28

 

 

 

WÁCSLAW WLADIWOJ rytíř TOMEK
1818 Hradec Králové 1905 Praha

historik, univerzitní profesor a rektor, politik (posléze doživotní člen panské sněmovny)

v mládí působil jako domácí učitel, mj. v rodině Františka Palackého

 

 

 

ADALBERT STIFTER
1805 Horní Planá 1868

významný český spisovatel německého jazyka

působil jako domácí učitel (mj. u Metternichů), dle současníků byl skvělým pedagogem

 

 

 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
1821 Borová 1856 Praha

významný spisovatel a novinář

v letech 1843-44 působil jako domácí učitel v Moskvě

 

 

 

VILÉM GABLER
1821 Vartenberk 1897 Praha

novinář, spisovatel, překladatel, přítel K. Havlíčka

vzdělával děti rodin Rohanů, Lobkoviců, v l. 1852-54 vzdělával děti srbského knížete Alexandra Karadjorjeviće

 

 

 

BEDŘICH SMETANA
1824 Litomyšl 1884 Praha

hudební skladatel

působil jako soukromý domácí učitel hudby, např. v l. 1844-47 u Thunů, Palackých atd.

 

 

 

HERMENEGILD JIREČEK ZE SAMOKOVA
1827 Vysoké Mýto 1909 Vysoké Mýto

právní historik, významný editor českých právních památek

byl domácím učitelem češtiny a české literatury korunního prince Rudolfa, syna Františka Josefa I.

 

 

 

VÍTĚZSLAV HÁLEK
1835 Dolínek 1874 Praha

básník

jako domácí učitel se seznámil se svou budoucí chotí, tehdejší žačkou

 

 

 

FERDINAND SCHULZ
1835 1905

spisovatel

vzdělával v letech 1856-1866 Václava, syna Vratislava z Kounic, pozdějšího známého politika a švagra A. Dvořáka

 

 

 

EMANUEL BOZDĚCH
1841 Praha; +??? 1889?

dramatik, prozaik, kritik

po r. 1867 vzdělával děti rodiny Adlerfelsů a jiných

 

 

 

SVATOPLUK ČECH
1846 Ostředek 1908 Trója

básník a prozaik

vzdělával děti českého politika Františka Braunera

 

 

 

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
1850 Hodonín 1937 Lány

prezident ČSR, profesor FF UK, politik

v mládí našel jako nezámožný student zaopatření v rodině Le Monnierů a Schlesingerů, kde byl postupně domácím učitelem

 

 

 

ALBÍN BRÁF
1851 Třebíč 1912 Praha

národohospodář, univerzitní profesor, ministr orby, člen panské sněmovny, zeť barona Riegera a jeho nástupce ve funkci leadera staročechů

v mladém věku vzdělával děti v mnoha rodinách, např. u Huynů, Černínů a Neippergů.

 

 

 

JIŘÍ GUTH - JARKOVSKÝ
1861 Heřmanův Městec
1943 Náchod

ceremoniář, překladatel a spisovatel, gymnazijní profesor, sekretář řádu Bílého lva, předseda ČOV

1883-1887 domácí učitel v rodině Schaumburg-Lippe na Náchodě

 

 

 

JOSEF FLORIAN
1873 Stará Říše 1941 Stará Říše

nakladatel ve Staré Říši, významná osobnost české kultury své doby

původně středoškolský profesor F. vzdělával své děti doma za pomoci své sestry-učitelky a dalších osob (žádné z jeho mnoha dětí nikdy nechodilo do školy)

 

 

 

JAROSLAV HAŠEK
1883 Praha 1923 Lipnice

spisovatel

byl jistý čas domácím učitelem v rodině pražského policejního rady Fahouna (údaj Haškova životopisce V. Mengera)

 

 

 

KAREL ČAPEK
1890 Malé Svatoňovice 1938 Praha

významný český spisovatel

vzdělával roku 1917 Prokopa, syna hraběte Vladimíra Lažanského z Bukové (známého pod přezdívkou comte russophile)

 

 

 

 

03

 

Zahraniční osobnosti, vzdělávané doma

 

 

 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI
1265 Florencie 1321 Ravenna

básník, lékař a politik

vzděláván doma - nejdřív matkou, pak spisovatelem a politikem B. Latinim; posléze studoval na univerzitách v Bologni a Padově

 

 

 

JAN KOCHANOWSKI
*1530 + 1584

polský básník

vzděláván matkou a domácími učiteli

 

 

 

FRANCIS BACON OF VERULAM
1561 Londýn 1626 Londýn

anglický filosof, spisovatel, politik

Do dvanácti let byl vzděláván doma.

 

 

 

BLAISE PASCAL
1623 Clermont 1662 Paříž

matematik, fyzik a filosof

nikdy nechodil do školy, vzdělával ho doma jeho otec, velmi moudrý a ušlechtilý muž

 

 

 

HORACE WALPOLE
1717 Londýn 1797 Londýn

anglický ministerský předseda a spisovatel

do deseti let byl vzděláván doma, pak Eton

 

 

 

ADAM SMITH
1723 Kirkaldy 1790 Edinburk

ekonom

v letech 1764-1767 byl domácím učitelem

 

 

 

JOHANN WOLFGANG GOETHE
1749 Frankfurt 1832 Výmar

velký spisovatel

byl vzděláván doma v letech 1755-1765, především otcem (který dětem věnoval mnoho času) i domácími učiteli jazyků. Roku 1765 pak odchází studovat práva na lipskou univerzitu. Sám byl později domácím učitelem Fritze von Stein

 

 

 

WILLIAM PITT ml.
1759 Hayes Place 1806 Putney 

politik; ve věku 24 let se stal nejmladším ministerským předsedou v dějinách Británie

Do čtrnácti let byl vzděláván doma, pak odešel na univerzitu. 

 

 

 

JOHN QUINCY ADAMS
1767 Braintree 1848 Washington

státník, prezident USA 

 

 

 

 

NOVALIS
vl. jm. Friedrich von Hardenberg
*1772 +1801

německý básník a prozaik, občanským povoláním úředník

do šestnácti let byl vzděláván doma, pak (1788) vstoupil do gymnázia

 

 

 

KLEMENT NEPOMUK VÁCLAV LOTHAR METTERNICH
1773 Koblenc 1859 Vídeň

politik a diplomat

až do vstupu na univerzitu vzděláván výhradně doma, mj. abbé Bertrandem a J. F. Simonem

 

 

 

HEINRICH von KLEIST
1777 Frankfurt nad Odrou 1811 Berlín

německý spisovatel

od 4 do 11 let byl vzděláván (společně s bratránkem) domácím učitelem Martinim; pak vstoupil do soukromé školy

 

 

 

ADELBERT von CHAMISSO
vl. jm. Louis Charles Adelaide Chamisso de Boncourt
1781 Boncourt 1838 Berlín

německý spisovatel francouzského původu

Vzděláván doma. Po útěku rodiny z revoluční Francie získal v 15 letech místo pážete pruské královny a navštěvoval přednášky filosofie na gymnáziu.

 

 

 

STENDHAL
vl. jm. Henri Beyle
1783 1842

spisovatel

byl vzděláván doma, většinou kněžími

 

 

 

PERCY BYSSHE SHELLEY
1792 Field Place 1822 utonutím

anglický básník

Společně se svými sestrami byl od šestého roku vzděláván doma knězem Edwardsem. V desíti letech byl rodiči poslán do školy Sion House, později na Eton.

 

 

 

THOMAS ARNOLD
1795 Isle of Wight +1842 Oxford

anglický liberální myslitel, pedagogický reformátor, profesor historie na Oxfordu a dlouholetý ředitel školy v Rugby

rodiče ho sami vzdělávali doma, ve 3 letech se naučil číst, po smrti otce šel v 7 letech do školy; v 16 na univerzitu, v l. 1828-42 reformoval školu v Rugby

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ
1798 Zavsi 1855 Cařihrad

polský básník

vzděláván doma (především otcem) do devíti let, pak studium v dominikánské škole

 

 

 

ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN
1799 Moskva 1837 Petrohrad

velký ruský básník

do 12 let byl vzděláván doma chůvou, babičkou a pak francouzskými preceptory; potom vstoupil na lyceum v Carském Seĺu (dnes Puškino u Petrohradu)

 

 

 

JOHN STUART MILL
1806 Londýn 1873 Avignon

anglický filosof

Od třetího roku byl svým otcem, historikem a ekonomem Jamesem M. učen řečtině a postupně i dalším jazykům a vědám, vzděláván doma

 

 

 

NIKOLAJ VASILIJEVIČ GOGOL
1809 Soročince 1852 Moskva

ruský spisovatel

do 10 let let byl vzděláván doma

 

 

 

ZYKMUNT KRASIŃSKI
1812 Paříž 1859 Paříž

polský básník

vzděláván velmi pečlivě doma do 14 let, kdy vstoupil do lycea

 

 

 

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI
1812 Varšava 1887 Ženeva

polský spisovatel

byl doma vzděláván babičkou a prababičkou z matčiny strany, velmi důvtipnými a vzdělanými dámami; v 10 letech šel do školy

 

 

 

EDWARD LEAR
1812 Londýn 1888 San Remo

anglický spisovatel (zakladatel poesie nonsensu) a výtvarník (mj. učitel kreslení královny Viktorie)

Nejmladší syn rozsáhlé rodiny makléře; byl vzděláván doma, mj. svou o mnoho starší sestrou Annou, do školy nikdy nechodil.

 

 

 

MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV
*1814 +1841

ruský básník

od malička do 14 let byl vzděláván babičkou Jelizavetou Arsenjevovou a 4 domácími učiteli; pak pobyl dva roky na střední škole v Moskvě a pak studoval na univerzitě

 

 

 

IVAN SERGEJEVIČ TURGENĚV
1818 Orel 1883 Paříž

ruský spisovatel

do 9 let byl vzděláván doma, pak v školním penzionátu

 

 

 

NIKOLAJ SERGEJEVIČ NĚKRASOV
*
1821 + 1877 Petrohrad

ruský básník

vzděláván doma na venkovském statku své rodiny, pak v 11 letech vstoupil do gymnázia

 

 

 

MICHAIL SALTYKOV-ŠČEDRIN
1826 Spas-Uglol 1889 Petrohrad

ruský spisovatel

do deseti let byl vzděláván doma

 

 

 

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
1828 Jasnaja Poljana 1910 Astapovo

ruský spisovatel a myslitel

vzděláván doma, nejprve tetou, pak domácími učiteli, roku 1843 vstoupil na univerzitu

 

 

 

JAMES CLERK MAXWELL
1831 Edinburk 1879 Cambridge

skotský fyzik

vzděláván výhradně doma, už ve 13 letech odešel studovat na edinburskou univerzitu, v 16 na Cambridge

     

WILHELM BUSCH
1832 Wiedensahl 1908 Mechthausen

německý spisovatel

v 11 až 15 letechbyl doma vzděláván svým strýcem, farářem G. Kleinem

 

 

 

HENRY JAMES
1843 New York 1916 Rye

anglický spisovatel amerického původu

Do 12 a 13 let vzděláváni doma otcem (teolog a spisovatel) a soukromými učiteli; pak se rodina přestěhovala do Evropy, kde školy ve Francii, Německu a Švýcarsku (ovládnutí cizích jazyků)

WILLIAM JAMES
1842 1910

filosof a psycholog, bratr Henryho 

 

 

 

 

THOMAS ALVA EDISON
1847 Milan 1931 West Orange

vynálezce 

syn chudého přistěhovalce; do školy nechodil, byl vzděláván doma matkou, bývalou učitelkou, a dále sám z knih jako autodidakt; pro hmotné potíže rodiny se musel již jako dítě živit sám, což dělal s velkým důmyslem (začal vydávat noviny-čtení do vlaku)

 

 

 

VSEVOLOD MICHAILOVIČ GARŠIN
*1855 +1888

ruský spisovatel

vzděláván doma, v devíti letech vstoupil do gymnázia

 

 

 

THOMAS WOODROW WILSON
1856 Staunton 1924 Washington

státník, prezident USA, profesor princetonské univerzity 

 

 

 

 

ROBERT BROWNING
1812 Camberwell 1889 Benátky

anglický básník 

v nižším věku vzděláván doma 

     

PETER ALTENBERG
(vl. jm. Richard Englaender)
1859 Vídeň 1919 Vídeň

rakouský spisovatel

do roku 1869 domácí vzdělávání, pak Akademické gymnázium ve Vídni

 

 

 

WINSTON CHURCHILL
1874 Blenheim Palace 1965 Londýn

anglický politik, ministerský předseda Británie

 

 

 

 

PEARL S. BUCKOVÁ
1892 Hillsborough 1973 Danby

americká spisovatelka a nositelka Nobelovy ceny za literaturu (1937)

 

 

 

 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA DE PALMA
1896 Palermo 1957 Řím

italský spisovatel

 

 

 

 

VIRGINIA WOOLFOVÁ
1882 Londýn 1941 Lewes

anglická spisovatelka

vzdělávána doma – především svým otcem, kritikem sirem Leslie Stephenem

 

 

 

SIEGFRIED SASSOON
1886 1967

anglický básník

Vzděláván doma, ve 13 letech šel do školy.

 

 

 

LUDWIG WITTGENSTEIN 
1889 Vídeň 1951 Cambridge

rakouský filosof 

Do čtrnáctého roku byl vzděláván doma. Pak studoval na mj. linecké reálce, kde byl rok spolužákem Adolfa Hitlera.  

 

 

 

DŽAVÁHARLÁL NÉHRÚ
1889 Allahábád 1964 Nové Dillí

indický politik, ministerský předseda v letech 1947-1964

do 15 let byl vzděláván doma, pak byl poslán na střední školu – na Harrow do Anglie

 

 

 

VITA SACKVILLE-WESTOVÁ
1892 1962

anglická básnířka, novelistka

 

 

 

 

ALBERTO MORAVIA
vl. jm. Alberto Pincherle
1907 Řím 1990 Řím

italský spisovatel

 

 

 

 

CHRISTOPH PROBST
1919 Murnau 1943 Mnichov

spoluzakladatel protinacistické studentské odbojové skupiny Weisse Rose (viz
http://www.wrose.szm.sk

místo obecné školy byl vzděláván doma svými rodiči; za odbojovou činnost byl popraven gilotinou (1943)

 

 

 

 

 

 

 

poslední aktualizace

 

04. 05.