mikroskop

domácí učitel...

primátor Jan Podlipný

 

JUDr. Jan Podlipný (1848-1914) přes čtvrt století nejrozhodněji a neochvějně stál proti Vídni na stanovisku českého státního práva ... tím se stal a byl po celé předválečné čtvrtstoletí jednou z nepopulárnějších a nejznámějších českých veřejných osob jak doma, tak v cizině, jsa pro svou počestnost, obětavost, ochotu a nezištnost všeobecně ctěn a nazýván mužem čistých rukou, ale také nenáviděn a pro své neúpstupné české státoprávní stanovisko i od některých doma posmíván a od německého tisku tupen a pronásledován. Podlipný bez ohledu na svou osobu pracoval pro český národní celek dle hesla "ni zisk, ni slávu", jak pravdy a zkušenosti z jeho života a působení dokazují.

Vácslav Řezníček, 1924

Jan Podlipný jako pražský primátor na Hynaisově portrétu.

"Štíhlý mladík sličné tváře, dlouhých černých vlasů, jež mu až na ramena splývaly, v čamaře, s vysokými podpatky u bot, s pláštěm na levé ruce...", tak vyhlížel podle svědectví přítele student práv Jan Podlipný, když poprvé vstoupil do domu rodiny Nebeských, jejichž chlapcům se měl stát domácím učitelem.

Jan Podlipný se narodil v zámožné venkovské rodině v Hněvčevsi ve východních Čechách. Jeho otec byl sedlákem a zároveň provozoval hostinec a řeznickou živnost. Jan studoval na tehdy kvalitním gymnáziu v Hradci Králové. Roku 1866 zde zažil válku s Prusy. V oktávě přešel na pražské Akademické gymnázium, kde také roku 1868 maturoval a zapsal se na právnickou fakultu.

Od září 1869 začal působit jako domácí učitel synů v rodině Antonína Nebeského, pivovarníka, vlastence a národního gardisty z roku 1848. Hmotné starosti k tomu Podlipného nehnaly, byl dostatečně podporován z domova, spíše chtěl svůj post učitele využít k nasbírání zkušeností, navázání užitečných společenských styků a známostí a možná i pro vlastní sebeposouzení. Jan Podlipný se vůbec pro dráhu právníka a politika připravoval velmi cílevědomě, například po stránce rétorické – věnoval se deklamaci a řečnictví na půdě studentských korporací a byl už tehdy považován za výborného řečníka...

V domě Nebeských U modré šišky v Karlově ulici, kde Podlipný zároveň bydlel, měl čtyři žáky různého věku – Edvarda, Antonína, Karla a Jana Nebeské. Jak probíhal běžný den domácího učitele a zároveň studenta práv? Vstával pravidelně před šestou hodinou. Během dne se věnoval svým svěřencům. Volný čas věnoval především studiu. Liberálně organizované vysoké školství studenty příliš nezatěžovalo. Od mládí po vědění prahnoucí Podlipný věnoval studiu svého oboru i tak značné množství času.

Podlipný jako student práv

>>>> dále